مقایسه محصولات


مشخصات
شناسه کالا ۶۲۶۰۴۵۵۷۲۵۸۸۸ طول سیم ۶ سانتی متر حداکثر توان مصرفی ۸۰۰ ظرفیت مخزن آب ۰.۳ مدت زمان مورد نیاز برای تولید بخار ۲ مدت زمان قابل استفاده ۲۰ مناسب برای شست‌و‌شوی زمین
---